Revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení

Nabízíme provedení revizí plynového zařízení či kontrol plynového zařízení pro města, obce, právnické a podnikající fyzické osoby (firmy), bytová družstva (BD), společenství vlastníků (SVJ), majitele rodinných domů, bytových jednotek, atd.

Podívejte se na naše služby

Co nabízíme

Hlídáme revize za vás – Termíny revizí a kontrol hlídáme za Vás. Návštěvu našeho revizního technika domlouváme s předstihem tak, aby Vám čas maximálně vyhovoval.

K práci používáme kvalitní a moderní detektory od společnosti RADETON a SEWERIN.

Výchozí revize plynového zařízení

Výchozí revize plynového zařízení se provádí při novém rozvodu plynu nebo při jeho rekonstrukci. Dále pak při výměně plynového spotřebiče.

Více informací

Provozní revize plynového zařízení

Tato revize musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978)

Více informací

Provozní revize plynového zařízení

K provádění revize je oprávněn pouze revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení.

Zajištění revize v zákonem dané lhůtě je povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu, což je provozovatel objektu, anebo jím písemně pověřená osoba.

Při provádění revize plynového zařízení se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontroluje se rovněž rozmístění plynových spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jeho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Provádí se též kontrola plynového zařízení s projektovou dokumentací plynoinstalace a dalšími doklady souvisejícími s rozvodem a provozem plynoinstalace a spotřebičů.

Provoz plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale též ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách pravidelné kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Pozor!!! Dle TPG 704 01 (8/2013) jsou servisní technici povinni u spotřebičů typu B (karmy a kotle vyjma kotlů v provedení turbo a kondenzačních) provádět kompletní analýzu spalin.

V souhrnu to tedy znamená:

 • musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978)
 • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu

Přehled prováděných úkonů

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého

Upozornění

 • Nejsem servisní technik, proto neprovádím žádné opravy, servis ani čištění plynových spotřebičů.

Kontroly plynového zařízení

Tato kontrola musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (dle vyhlášky 85/1978)

Více informací

Kontroly plynového zařízení

Kontrolu provádí revizní technik nebo osoba odborně způsobilá (pracovník odpovědný za provoz plynovodu). O kontrolách plynového zařízení je provozovatel povinen vést předepsaným způsobem evidenci a výsledným produktem je kontrolní zpráva vystavená osobou odborně způsobilou (pokud kontrolu plynového zařízení neprovádí revizní technik).

Zajištění pravidelných kontrol plynového zařízení v zákonem dané lhůtě je povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu, což je provozovatel objektu, anebo jím písemně pověřená osoba.

Při provádění kontrol plynového zařízení se sleduje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů a plynoměrů. Vizuálně se kontroluje umístění a stav plynovodu společných prostor včetně kontroly všech rozebíratelných spojů.

Provoz plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale též ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách pravidelné kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Tedy

 • musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (dle vyhlášky 85/1978)
 • obvykle se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení...)
 • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu

Přehled prováděných úkonů

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů

Obnovení dodávky plynu po odpojení plynoměru

Provádí se pro opětovné připojení plynoměru

Více informací

Obnovení dodávky plynu po odpojení plynoměru

Pokud potřebujete obnovit dodávku plynu po odpojení plynoměru, provedu revizi plynového zařízení včetně tlakové zkoušky, kterou budete potřebovat pro plynárenský podnik. U obnovení dodávky plynu se provádí provozní revize plynového zařízení.

Dlouholetá praxe v plynárenství nás zavazuje ke kvalitní a profesionální práci

Zajištění revize nebo kontroly v zákonem dané lhůtě je povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu, což je provozovatel objektu, anebo jím písemně pověřená osoba.

Provoz plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale též ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách pravidelné kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Upozornění

Nejsme servisní technici, proto neprovádíme žádné opravy, servis ani čištění plynových spotřebičů

Revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení ve smyslu zákona 85/1978 Sb a následných právních předpisů (podrobně viz sekce legislativa) provádíme v rozsahu e, f, g:

 • regulační stanice
 • domovní plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • spotřebiče s výkonem nad 50 kW na plynná paliva

Kde nabízíme své služby

Převážně v kraji Vysočina, dále kraje Středočeský, Pardubický, Jihomoravský a Jihočeský.

Lokalita I.

Zruč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Polička, Litomyšl, Hlinsko, Skuteč, Slatiňany, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Golčův Jeníkov, Habry, Chotěboř.

Lokalita II.

Humpolec, Pelhřimov, Horní Cerekev, Dolní Cerekev, Telč, Třešť, Hodice, Kostelec, Batelov, Stonařov, Brtnice, Luka nad Jihlavou, Velký Beranov, Kamenice nad Lipou, Vyskytná, Větrný Jeníkov, Štoky, Polná, Okříšky, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Rosice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jihlava, Měřín, Velké Meziříčí, Křižanov, Tasov, Budišov, Rudíkov, Ostrov nad Oslavou, Osová Bítýška,Velká Bíteš.

Kolik to stojí?

Možné množstevní slevy pro města, obce, BD a SVJ.
V této ceně jsou zahrnuty režijní náklady včetně komunikace s klienty, příprava a zpracování potřebné dokumentace.

Výchozí revize plynového zařízení

Od 1800 Kč za rodinný dům, bytovou jednotku, společný prostor v bytovém domě.

Provozní revize plynového zařízení (1× za 3 roky)

 • Bytová jednotka: 200 Kč za každý revidovaný byt (při všech bytových jednotkách v bytovém domě)
 • Bytová jednotka samostatně: 700 Kč (např. po rekonstrukci, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.)
 • Společné prostory v bytovém domě: od 900 Kč za stoupací potrubí
 • Nebytové prostory (firmy, kanceláře, obecní budovy-školy, kina, atd.: od 2500 Kč

Pozor: Dle TPG 704 01 (8/2013) jsou servisní technici povinni u spotřebičů typu B (karmy a kotle vyjma kotlů v provedení turbo a kondenzačních) provádět kompletní analýzu spalin. Pokud nebude dodána servisní zpráva ne starší 6 měsíců s hodnotami měření, analýzu můžu provést za cenu 400 Kč.

Kontrola plynového zařízení (1 x 1 rok vyjma roku revize)

Od 900 Kč za stoupací potrubí v bytovém domě, ve společných prostorech a nebytových prostorech (firmy, kanceláře, obecní budovy – školy, kina, atd.)

Revize plynového zařízení pro znovuobnovení dodávky zemního plynu po odpojení plynoměru

1500 Kč + tlaková zkouška od 800 Kč.

Revize plynového zařízení regulační stanice, NTL, STL, VTL plynovody, kotelny nad 50 kW

Individuálně dle dohody

Ceny nezahrnují dopravu:

 • 12 Kč/km - ze Ždírce nad Doubravou – Lokalita I
 • 12 Kč/km - z Malého Beranova – Lokalita II

Kontakt

Aleš Dočkal

Aleš Dočkal

Revizní technik plynového zařízení

Číslo osvědčení: 14543/6/21/R-PZ-e,f,g

Firemní údaje

DOKOGAS s.r.o.
V Údolí 675, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Číslo oprávnění: 5392/6/20/PZ-R-e,f,g

IČ: 09627669
Nejsme plátci DPH

Společnost DOKOGAS s.r.o. je pojištěna u pojišťovny ALLIANZ.

Obecně

Úkoly osoby odpovědné za provoz plynovodu

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení

 • pravidelné provádění kontrol a revizí
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

Důvody vzniku oxidu uhelnatého co při spalování

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín

Legislativa

Zákony a vyhlášky

 • 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • 251/2005 Sb - o inspekci práce
 • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
 • Zákony a vyhlášky ke stažení

Normy

 • ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách < 5 bar
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG a TDG

 • TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
 • TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • Všechny platné TPG a TDG